Clár na dToghthóirí

Cinntigh go bhfuil tú ar an gclár agus conas do shonraí a chur isteach chun go mbeidh vóta agat.

Seiceáil an Clár

Cinntigh go bhfuil tú cláraithe chun vótála faoi na sonraí cuí.

Cláraigh chun vótála

A bhfuil le déanamh chun do shonraí a chláru ionas go mbeidh vóta agat.

Seol Vóta tríd an bPost

Athraigh do Shonraí

Conas na sonraí atá ar an gclár cheana féin a athrú

Eolas ar Chlár na dToghthóirí

Córas na dtoghchán agus an próiseas tofa d’ionadaithe eagsúla rialtais