Gearán a dhéanamh leis an gComhairle

Tá sé ar intinn ag Údaráis Áitiúla an Chabháin aon mhíshástacht i measc custaiméirí a laghdú trí sheirbhísí ardchaighdeáin a sholáthar.

Aithnítear, áfach, go dtagann gearáin chugainn mar gheall ar dhéileáil le fiosrúcháin áirithe.  Is mór againn gach sórt aiseolais ó chustaiméirí, gearáin san áireamh, mar tugtar deis dúinn an caighdeán seirbhísí a fheabhsú.

Tá nósanna i bhfeidhm againn maidir le gearáin a chinntíonn go bpléitear i gcónaí faoi rún leo go cóir agus go cothrom.

Nuair a thagann gearán chomh fada le húdarás áitiúil, déanfar gach aon iarracht an fhadhb a réiteach laithreach bonn leis an ngearánach.

Nósanna maidir le Gearáin

Munar féidir gearán a réiteach ar bhonn áitiúil, is feidir gearán foirmiúil a dheanamh tri na céimeanna seo a leanas:

Céim 1

  • Priontáil an fhoirm ghearán chustaiméara

Céim 2

Líon an fhoirm agus seol chuig an seoladh seo í:

An tOifigeach Caidrimh Custaiméara

Seirbhísi Corparáideacha

Comhairle Chontae an Chabháin

Teach na Cúirte

An Cabhán

Cad a tharlaíonn ansan?

Seoltar litir admhála chuig an ngearánach laistigh de chúig lá.

Déanfaidh an tOifigeach Caidrimh Custaiméara athbhreithniú ar gach aon chomhad a bhaineann le hábhar agus más féidir seolfar freagra laistigh de thrí sheachtain tar éis dúinn an gearán a fháil.

Má bhíonn botún déanta ag Comhairle Chontae an Chabháin, seolfar míniú agus leithscéal agus deanfar iarracht ar an scéal a chur ina cheart.  Féachfar arís ar chleachtais reatha chun a chinntiú nach dtarlóidh a leithéid de bhotún arís.

An féidir achomharc a dhéanamh maidir le cinneadh a dhéanann an Chomhairle?

Muna mbíonn tú sásta le cinneadh ón Oifigeach Caidrimh Custaiméara, is féidir gearán a dhéanamh leis an Ombudsman de réir na sonraí seo a leanas:

 

Oifig an Ombudsman

18 Sráid Líosáin Íocht

Baile Átha Cliath 2

 

Ló-ghlao:  1890 22 30 30

Fón:  01 6395600

ombudsman@ombudsman.gov.ie

www.ombudsman.ie

Má bhíonn aon cheist eile agat faoi ghearán foirmiúil a dheanamh, déan teagmháil linn led thoil de réir na sonraí seo a leanas:

Sonraí Teagmhála

Oifigeach Caidrimh Custaiméara