Saoráil Faisnéise

Conas teacht ar réimse leathan faisnéise atá i seilbh Comhairle Chontae an Chabháin.

Faisnéis a Lorg

Táillí um Shaoráil Faisnéise

Achomharc a Dhéanamh

Muna mbíonn tú sásta le cinneadh ó Chomhairle Chontae an Chabhain d’iarratas ar shaoráil faisnéise faoin Acht um Shaorail Faisnéise 1997 a dhiúltú, is féidir achomharc a dhéanamh ina choinne. 

Ceisteanna Coitianta faoi Shaoráil Faisnéise

Faisnéis na hearnála poiblí a úsáid

Eolas faoi chóipcheart agus faoi úsáid faisnéise a sholáthraíonn Comhairle Chontae an Chabháin.