Cúrsaí Cumarsáide

Baineann cúrsaí cumarsáide leis an scéal a scaipeadh faoina mbíonn ar siúl againn.

Baineann siad freisin le héisteacht dár gcuid custaiméirí, ionas gur féidir an eagraíocht a fhorbairt de réir a dtuairimí siúd.  Is ar an gcuma san a chinnteofar go mbímid i ndáirire ag freagairt do riachtanais an phobail.

Straitéis Eolais agus Cumarsáide

Tá sé mar aidhm ag an straitéis úd cumarsáid cuí a bhunú ar bhonn soiléir leanúnach idir Údaráis Áitiúla an Chabháin agus na páirtithe leasmhara, laistigh agus lasmuigh den eagraíocht. 

  • Priontáil an Straitéis Eolais agus Cumarsáide (pdf, 185 Kb)

D’fhorbair Údaráis Áitiúla an Chabháin an Straitéis Eolais agus Cumarsáide  maraon le Plean Gníomhaíochta chun a léiriú:

  • na modhanna cumarsáide a bhíonn againn le dreamanna éagsúla
  • mar a chuirfimid feabhas ar mhodhanna cumarsáide leis an bhfoireann agus leo siúd atá lasmuigh den eagraíocht

Cáipéis tábhachtach is ea an Straitéis mar tá rún againn:

  • ar gcuid cumarsáide a fheabhsú
  • cur chuige ar bhonn comónta  a úsáid ar fud Údarás Áitiúla an Chabháin.

 

Tá sé mar aidhm ag an straitéis cur chuige comhordaithe a chur i bhfeidhm maidir le :

  • a mbíonn le rá ag na húdaráis áitiúla a chur in iúl
  • eolas ó fhoinsí eile a bhailiú.

Sonraí Teagmhála

Oifigeach Caidrimh Custaiméara

Oifigeach Cumarsáide