Scéim na Gaeilge

Forbairt seirbhísí trí mheán na Gaeilge

In Acht na dTeangacha Oifigiúla 2003 tá creat reachtúil do sholáthar seirbhísí trí mheán na Gaeilge.

Leagtar amach sa scéim na bearta a dhéanfaidh Údaráis Áitiúla an Chabháin faoi alt 11 d’Acht na dTeangacha Oifigiúla 2003.

  • Priontáil Scéim Ghaeilge na Roinne 2009-2012 (pdf, 147 Kb)