Polasaí um Chosaint Leanaí

Toisc iad a bheith óg fós agus ag brath ar dhaoine fásta, tharlódh drochúsáid i mórán slite.  Is iad tuismitheoirí  agus caomhnóirí príomhchúramóirí leanaí.  Tá an Chomhairle freagrach, áfach, as cosaint leanaí a chinntiú agus iad ag glacadh páirt i ngíomhaíochtaí dá cuid.

Baineann an polasaí seo leis an bhfoireann ar fad.  Caithfidh baill foirne a bheith ag cuimhneamh i gcónaí agus iad i mbun dualgas go mbíonn leanaí leochaileach agus caithfidh an fhoireann a bheith i gcónaí freagrach dá réir sin.  Tuigtear nach mbíonn sainscileanna sa réimse úd ag móran ar an bhfoireann; caithfear a chuimhneamh freisin gurb iad na húdarais reachtúla atá freagrach as fiosrú i gcás drochúsáide agus ní haon ghnó é d’Oifigeach(igh) Teagmhála um Chosaint Leanaí de chuid na Comhairle na d’aon bhall foirne eile in Údarás Áitiúil.

  • Priontáil an Polasaí um Chosaint Leanaí (pdf, 485Kb)