Réamhrá

Tá Comhairle Chontae an Chabháin freagrach as réimse leathan seirbhísí a sholáthar mar shampla an bonneagar atá riachtanach do shaol an Chabháin idir fhisiciúil, eacnamaíoch, sóisialta agus cultúrtha.

San áireamh tá forbairt ar chúrsaí tionscail, gnó, sóisialta, ealaíon agus cultúir sa chontae.

De réir córas na hÉireann d’Údaráis Áitiúla tá  ról ionadaíoch agus oibríochta araon ag an gComhairle, rol a chlúdaíonn an córas daonlathach agus riaracháin phoiblí in éineacht.

Faoin Acht Rialtais Aitiúil 2001-2003, tá Baill Chomhairle an Chabháin freagrach as Feidhmeanna Forchoimeádta agus tá an Bainisteoir Contae freagrach as Gníomaíochtaí Feidhmeannais..

Má tá eolas uait faoi aon cheann de na seirbhísí a bhíonn á soláthar againn do phobal an Chabháin, déan teagmháil linn de réir na sonraí atá anso thíos:

 

Sonraí Teagmhála

Seirbhísí Corparáideacha