Plean Corparáideach

Sa phlean corparáideach tá sé i gceist tógaint ar na gaiscí atá déanta cheana féin agus seirbhís a sholáthar sa todhchaí a bheidh go hiomlán nua-aimseartha.

Beidh sé mar aidhm againn go príomha An Cabhán a chur chun cinn mar ionad taitneamhach do chách, is cuma iad ina gcónaí ann, ag obair, páirteach i gcúrsaí gnó agus infheistíochta nó i gcaitheamh aimsire.

Is iad seo a leanas príomhspriocanna an phlean:

  • Fás inmharthanach a bhaint amach
  • Daonlathas áitiúil a fhorbairt agus a fheabhsú
  • Íomhá dearfach den Chabhán a chur i láthair
  • Seirbhísí a sholáthar do mhuintir an Chabháin ar bhonn éifeachtach
  • Cur le héifeacht agus le cumas Comhairle Chontae an Chabháin.

 

Más maith leat an plean corparáideach a scrúdú, féach led thoil ar an gcáipéis seo:

 

Cáipéisí

 

 

Má bhíonn aon cheist eile agat faoin bPlean Corparáideach, déan teagmháil linn led thoil de réir na sonraí seo a leanas:

 

Sonraí Teagmhála

 

Seirbhísí Corparáideacha