Plean Seirbhíse don Chustaiméir

Tá réimse leathan seirbhísí á soláthar ag Comhairle Chontae an Chabháin idir na bunriachtanais mar uisce,séarachas agus bóithre agus iad siúd a bhaineann le caitheamh aimsire mar chúrsaí fóillíochta, na healaíona agus an músaem.

Beidh Comhairle Chontae an Chabháin ag iarraidh seirbhís den chéad scoth a sholáthar de réir na spriocanna atá sa Phlean Corparáideach.

In éineacht leis an bPlean Corparáideach, dréachtadh Plean Seirbhíse don Chustaiméir agus is iad seo a leanas a spriocanna siúd:

  • Díreofar i gcónaí ar an gcustaiméir fein agus ar sheirbhísí costéifeachtach a sholáthar.
  • Forbrófar an ról a bheidh ag an gcustaiméir féin agus caighdeáin á gcinntiú.
  • Rachfar i gcomhairle go leanúnach le custaiméirí agus leis an bhfoireann.
  • Eascófar forbairt ar Ghnóthaí Corparáideacha.
  • Forbrófar acmhainn teicneolaíocht an eolais.
  • Aithneofar tábhacht na Gaeilge.

Tá breis eolais ar fáil sa cháipéis seo maidir le húdarais áitiúla Chontae an Chabháin agus na modhanna soláthar seirbhísí a bhíonn acu.

Cáipéisí

  • Féach ar Chairt an Chustaiméara de chuid údarás áitiúla an Chabháin (pdf, 236.0Kb)
  • Má bhíonn aon cheist eile agat faoin bPlean Seirbhíse don Chustaiméir, déan teagmháil linn led thoil de réir na sonraí seo a leanas:

Sonraí Teagmhála

Oifigeach Caidrimh Custaiméirí