Feidhmeanna Forchoimeádta

Tá baill tofa Chomhairle Chontae an Chabháin freagrach as Feidhmeanna forchoimeádta, a leagann síos an creat polasaí trína bhfeidhmíonn an Bainisteoir Chontae.

Is de réir “Rún” a thógann an Chomhairle cinneadh ag na cruinnithe.

Baineann na feidhmeanna céanna le cúrsaí polasaí mar shampla:

  • Glacadh leis an mBuiséad Bliantúil
  • Fo-dhlíthe a rith, a leasú agus a chúlghairm.
  • Iasacht airgid a cheadú
  • Pleananna forbartha a dhréachtadh, a athbhreithniú agus a ghlacadh.

Féach ar...

  • Comhaltaí Tofa
  • Tuarascálacha Bliantúla
  • Coistí polasaí straitéiseach