Airgeadas

Bíonn an Roinn Airgeadais i gComhairle Chontae an Chabháin ag plé le hioncam a bhailiú agus leis an mbuiséad a chaitheamh ar son na Comhairle.

 

Ar na freagrachtaí a bhíonn ar an Roinn Airgeadais tá:

 

  • An buiséad bliantúil a bhainistiú
  • Ioncam ó rátaí tráchtála a bhailiú
  • Ioncam ó thobhach áitreabh a bhailiú
  • Íocaíochtaí soláthróirí a bhainistiú

 

Cén buiséad atá agaibh faoi láthair?

Tá mioneolas cruinn sa cháipéis seo a leanas ar bhuiséad Comhairle Chontae an Chabháin don bhliain 2011:

  • Féach Buiséad Comhairle Chontae an Chabháin 2011 (pdf, 637 Kb)