Coistí Polasaí Straitéiseach

Ar na Coistí Polasaí Straitéiseach bíonn baill tofa idir Chontae agus Bailte a dhéanann monatóireacht, athbhreithniú agus feabhsúchán ar pholasaí straitéiseach sna réimsí seo a leanas:

 

Pobal agus Fiontar

Tá 11 bhall ar an gCoiste mar a leanas:

 • 5 Bhall den Chomhairle Chontae
 • 1 Bhall amháin den Chomhairle Baile
 • 3 Ionadaí ón Lucht Earnála

 

Forbairt Chultúrtha agus Tithíochta

aTá 9 mball ar an gCoiste mar a leanas:

 • 5 Bhall den Chomhairle Chontae
 • 1 Bhall amháin den Chomhairle Baile
 • 4 Ionadaí ón Lucht Earnála

 

Comhshaol agus Seirbhísí Uisce

Tá 9 mball ar an gCoiste mar a leanas:

 • 5 Bhall den Chomhairle Chontae
 • 1 Bhall amháin den Chomhairle Baile
 • 4 Ionadaí ón Lucht Earnála

 

Bóithre agus Bonneagar

Tá 10 mball ar an gCoiste mar a leanas:

 

 • 5 Bhall den Chomhairle Chontae
 • 1 Bhall amháin den Chomhairle Baile
 • 4 Ionadaí ón Lucht Earnála

Pleanáil agus Forbairt Eacnamaíoch/Tuaithe

Tá 11bhall ar an gCoiste mar a leanas:

 

 • 5 Bhall den Chomhairle Chontae
 • 1 Bhall amháin den Chomhairle Baile
 • 5 Ionadaí ón Lucht Earnála

 

Má bhíonn aon eolas uait maidir leis na Coistí Polasaí Straitéiseach, déan teagmháil linn led thoil de réir na sonraí seo a leanas:

 

Sonraí Teagmhála

Seirbhísí Corparáideacha