Grúpa Polasaí Corparáideach

Sa Ghrúpa Polasaí Corparáideach tá baill ata laistigh de Chomhairle Chontae an Chabháin mar shampla:

  • Cathaoirleach na Comhairle Chontae
  • Coistí Polasaí Straitéiseach

 

Is mar chomhchoiste a ghníomhaíonn an Grúpa Polasaí Straitéiseach agus mar fhóram chun polasaí Comhairle Chontae an Chabháin a chíoradh agus a phlé.

Má mholtar aon athruithe polasaí cuirtear faoi bhráid na Comhairle go léir iad lena gceadú.

Má bhíonn aon cheist agat maidir leis an nGrúpa Polasaí Corparáideach, déan teagmháil linn led thoil de réir na sonraí seo a leanas:

 

Sonraí Teagmhála

Seirbhísí Corparáideacha