Seiceáil an Clár

Más mian leat do vóta a chaitheamh, caithfear a chinntiú ar dtús go bhfuil do shonraí go cruinn ceart ar an gclár.

Más mian leat do shonraí ar an gclár a sheiceáil, téigh led thoil go dtí an nasc seo a leanas:

Seiceáil do Shonraí ar an gClár

Is cuma cén fiosrú atá déanta agat go dtí seo, tá sé tábhachtach anois an Clár Toghthóirí a sheiceáil chun a chinntiú go bhfuil do chuid sonraí go cruinn ceart ann.

 

  • Seiceáil clár na dtoghthóirí

 

Mo chuid sonraí a athrú?

Más mian leat do chuid sonraí a athrú, téigh led thoil go dtí an nasc seo a leanas:

  • Téigh go dtí sonraí a athrú

 

Má bhíonn aon cheist eile agat faoi do cheart vótála, déan teagmháil linn led thoil de réir na sonraí seo a leanas:

 

Sonraí Teagmhála

Seirbhísí Corparáideacha