Cláraigh chun vótála

Chun a bheith i dteideal do chláruithe mar thoghthóir, caithfidh tú:

  • A bheith os cionn 18 mbliana déag d’aois ar an gcéad lá a bheidh an Clár i bhfeidhm (i.e. 15 Feabhra gach bliain)
  • I do chónaí ar an 1 Meán Fómhair sa bhliain díreach roimhe sin ag an seoladh a chuirfear ar an gclár.
  • Aon seoladh amhain a chlárú.

Más mian leat do shonraí a chur ar Chlár na dToghthóirí agus do vóta a chaitheamh, lean na ceimeanna seo led thoil:

 

Céim 1

  • Íoslódáil an fhoirm RFA 2 ón suíomh Seiceáil an Clár

Céim 2

Líon an fhoirm agus seol chuig an seoladh seo í:

 

Clár na dToghthóirí

Saorphost

Comhairle Chontae an Chabháin

Teach na Cúirte

An Cabhán

Éire

 

Má bhíonn aon cheist eile agat faoi do chlárú vótála, déan teagmháil linn led thoil de réir na sonraí seo a leanas:

 

Sonraí Teagmhála

Seirbhísí Corparáideacha