Seol Vóta tríd an bPost

D’fhéadfadh sé a tharla go mbeifeá i dteideal vótáil tríd an bpost mar gheall ar bhreoiteacht/míchumas nó de bharr cúinsí do chuid oibre.

 

Nóta:  Má bhíonn tú cláraithe chun vótáil tríd an bpost is mar sin amháin a chaithfidh tú do vóta chaitheamh agus níl cead agat vótáil istigh i stáisiún vótaíochta.

 

Más mian leat clárú chun vótáil tríd an bpost, lean na ceimeanna seo led thoil:

 

Céim 1

  • Priontáil an fhoirm vótála tríd an bpost toisc breoiteacht fhisiciúil nó míchumas – PV1 (Word, 35kb), nó
  • Priontáil an fhoirm vótala tríd an bpost toisc cúinsí do chuid oibre – PV2 (Word, 20kb)

 

Céim 2

Líon an fhoirm agus seol chuig an seoladh seo í:

 

Clár na dToghthóirí

Saorphost

Comhairle Chontae an Chabháin

Teach na Cúirte

An Cabhán

Éire

 

Má bhíonn aon cheist eile agat faoi do chlárú vótála, déan teagmháil linn led thoil de réir na sonraí seo a leanas:

 

Sonraí Teagmhála

Seirbhísí Corparáideacha