Athraigh do Shonraí

Má aistrigh tú le déanaí ní mór duit an seoladh ceart a chur ar Chlár na dToghthóirí.  Más mian leat é sin a dhéanamh, lean na céimeanna seo led thoil:

 

Céim 1

  • Íoslódáil an fhoirm RFA 3 ón suíomh Seiceáil an Clár

 

Céim 2

Líon an fhoirm agus seol chuig an seoladh seo í:

 

Clár na dToghthóirí

Saorphost

Comhairle Chontae an Chabháin

Teach na Cúirte

An Cabhán

Éire

 

Má bhíonn aon cheist eile agat faoi do chlárú vótála, déan teagmháil linn led thoil de réir na sonraí seo a leanas:

 

Sonraí Teagmhála

Seirbhísí Corparáideacha