Eolas ar Chlár na dToghthóirí

Tá Comhairle Chontae an Chabháin freagrach as as Dréachtchlár agus as Clár na dToghthóirí Beo a chur le cheile maraon leis an bhForlíonadh..

Foilsítear an Clár in aghaidh na bliana ar an 1 Feabhra le teacht i bhfeidhm ar an 15 Feabhra dar gcionn.

Conas a oibrítear na toghcháin?

Tá eolas ar riaradh agus ar oibriú na dtoghcháin agus ar an gcóras vótala ar an suíomh seo:

 

  • Féach ar shíomh idirlín an Roinn Comhshaoil, Oidhreachta agus Rialtais Áitiúil

 

Cén teideal vótála atá agam?

Tá na catagóirí seo a leanas i gClár na dToghthóirí:

  • Uachtaránachta
  • Catagóir na Dála
  • Eorpach
  • Rialtais Áitiúla

Is de réir saoránacht an duine a roinntear na catagóirí agus tá cead vótála ag saoránaigh mar a leanas:

 

Saoránaigh       Catagóir       Toghcháin ag a bhfuil ceart vótála

Na hÉireann      Uachtaránacht          Gach Toghchán agus Pobalbhreith

Na Breataine        Dáil                       Dáil, Eorpach agus Áitiúil

Tíortha eile AE    Eorpach                 Eorpach agus Áitiúil

Seachas AE         Áitiúil                    Rialtais Áitiúla amháin

 

Sonraí Teagmhála

Seirbhísí Corparáideacha