Táillí um Shaoráil Faisnéise

Tá an t-eolas go léir anso thíos ar na táillí a éilíonn Comhairle Chontae an Chabháin in éineacht le hiarratas ar shaoráil faisnéise.

Baineann an táille íslithe leo siúd a bhfuil cárta leighis acu nó atá ag brath ar dhuine go bhfuil a leithéid de chárta acu.

An Saghas Iarratais                                         Gnáth Tháille       Táille Íslithe

Iarratas ar Thaifead – An Chéad Uair                       €15.00                  €10.00

Iarratas ar Thaifead – Athbhreithniú

                                    Inmheánach                           €75.00                  €25.00

Iarratas ar Thaifead – Athbhreithniú

                                   an Choimisinéara                   €150.00                €50.00

Iarratas ar Thaifead – Mar a bhfuil

                                   Sonraí Pearsanta                       Saor                      Saor

Ceartú ar thaifead ina bhfuil sonraí

pearsanta míchruinn, easnamhach

nó a chuirfeadh duine amú                                          Saor                       Saor

Eolas maidir le cinneadh a chuaigh go

díreach i bhfeidhm ar an duine féin                            Saor                       Saor

 

Má bhíonn aon cheist eile agat faoi na táillí um shaoráil faisnéise, déan teagmháil linn led thoil de réir na sonraí seo a leanas:

Sonraí Teagmhála

An tOifigeach um Shaoráil Faisnéise

Teach na Cúirte

Sráid Farnham

An Cabhán

Contae an Chabháin