Achomharc a Dhéanamh

Muna mbíonn tú sásta le cinneadh ó Chomhairle Chontae an Chabhain d’iarratas ar shaoráil faisnéise faoin Acht um Shaorail Faisnéise 1997 a dhiúltú, is féidir achomharc a dhéanamh ina choinne.

Más mian leat achomharc a dhéanamh, lean na céimeanna seo led thoil:

Céim 1

Seol iarratas ar athbhreithniú inmheánach laistigh de 20 lá oibre ón gcinneadh chuig:

An tOifigeach um Shaoráil Faisnéise

Comhairle Chontae an Chabháin

Teach na Cúirte

Sráid Farnham

An Cabhán

Contae an Chabháin

 

Céim 2

Athbhreithniú ag an gCoimisinéir Faisnéise

Muna mbíonn tú sásta le cinneadh ón athbhreithniú inmheánach, is féidir achomharc scríofa a dhéanamh ina choinne de réir na sonraí seo a leanas:

Oifig An Choimisinéara Faisnéise

18 Sráid Líosáin Íocht

Baile Átha Cliath 2

 

 

Má bhíonn aon cheist eile agat maidir le hachomharc a dhéanamh, déan teagmháil linn led thoil de réir na sonraí seo a leanas:

Sonraí Teagmhála

An tOifigeach um Shaoráil Faisnéise

Teach na Cúirte

Sráid Farnham

An Cabhán

Contae an Chabháin