Ráiteas Polasaí

Ní gá do Chomhairle Chontae an Chabháin aon fhaisnéis a scaoileadh uathu lena hathúsáid.  Aon eolas a scaoiltear áfach, beidh sé faoi réir ag na téarmaí agus na coinníollacha atá sa cheadúnas is déanaí um fhaisnéis na hearnála poiblí atá le feiscint ar an suíomh seo:

  • Féach ar suíomh eolais na hEarnála Poiblí

Ní scaoilfidh an Chomhairle sonraí atá faoi réir ag na rialacháin ach i bhformáid nó i dteanga atá cheana féin ann.  Ionann is sonraí ag a bhfuil cosaint ó thaobh cearta maoine intleachtúla de, ní cheadaíonn na rialacháin sonraí nó faisnéis phearsanta a scaoileadh má tá cosaint ag a leithéid faoi na hAchtanna um Shaoráil Faisnéise.

Ní cheadaíonn na rialacháin ach oiread faisnéis a scaoileadh ar mhodh a bheadh i gcoinne an dlí.  Ní bheidh Comhairle Chontae an Chabháin freagrach as aon chaillteanas nó dliteanas a tharlaíonn trí eolas a athúsáid ná ní dheimhnítear go bhfuil an t-eolas nua agus saor ó bhotún.  Ní bhronnann an Chomhairle cearta eisiacha ar aon úsáideoir i leith an eolais chéanna.

Má bhíonn aon cheist eile agat maidir lenár ráiteas polasaí um eolas na hearnála poiblí a athúsáid, déan teagmháil linn led thoil de réir na sonraí seo a leanas:

Sonraí Teagmhála

An tOifigeach um Shaoráil Faisnéise

Teach na Cúirte

Sráid Farnham

An Cabhán

Contae an Chabháin