Táillí Foilsithe

Má fhaightear cáipéisí ó Chomhairle Chontae an Chabháin nach bhfuil ar fáil ar an suíomh idirlín, beidh orainn táillí a ghearradh de réir costas a mbailithe, a gcóipeála agus a scaipthe.

Is iad seo a leanas na táilli cuí ar chuardach agus ar chóipeáil a leithéid de cháipéisí:

  • €20.95 in aghaidh uair a chloig don mbailiú agus don chóipeáil.
  • €0.04 ar gach fótachóip.
  • €10.16 ar CD-ROM
  • Beidh íostáille €5.00 ar gach aon chaipéis idir chóip cruaidh, leictreonach nó i bhformáid éigin eile.
  • Míneofar costas agus táillí don iarratasóir sula scaoilfear an t-eolas.
  • Ní mór na táillí cuí a íoc sula scaoilfear aon eolas nó cáipéisí.

 

Má bhíonn aon cheist eile agat maidir leis na táillí foilsithe, déan teagmháil linn led thoil de réir na sonraí seo a leanas:

Sonraí Teagmhála

An tOifigeach um Shaoráil Faisnéise

Teach na Cúirte

Sráid Farnham

An Cabhán

Contae an Chabháin